تبلیغات
مشت پولادین - روش هاى حفظ آسان قرآن
 
نوشته شده توسط : آقا مهدی
روش هاى حفظ آسان قرآن

منبع:روزنامه جوان
حفظ قرآن آمادگى و مقدماتى را نیاز دارد كه به برخى اشاره مى شود:
۱- قصد و اراده: تصمیم اولین محرك هر شخص براى دستیابى به مقامات بالا است.
نیت هر فردى در زمینه حفظ قرآن ابتدا فقط باید خدا باشد و با استمداد از عنایت الهى وارد حفظ قرآن شود.
۲- پشتكار قوى: اراده و تصمیم جدى وقتى با همت و پشتكار همراه گشت، زمینه ساز پیشرفت و تكامل مى گردد.
۳- توكل به خدا: من یتوكل على الله فهم حسبه؛ هر كس به خدا توكل كرد، خدا او را كفایت مى كند.بعد از قصد و نیت خداجویانه و تلاش و پشتكار مهم ترین عامل موفقیت، توكل به خدا است.
۴- دعا: براى كسب موفقیت بیشتر در زمینه حفظ قرآن و هر امر دیگرى انسان نیازمند به ارتباط خدا و راز و نیاز با او است.

عواملى كه در سهولت حفظ قرآن موثرند:

امورى كه حفظ قرآن را آسان مى سازند و موجب مى شوند كه انسان زودتر به مقصد برسد، عبارتند از:
۱- قرآن انتخابى: انتخاب یك نوع قرآن معى با چاپ مرغوب، عامل موثرى در سهولت و افزایش سرعت حفظ است.
۲- برنامه ریزى دقیق و منظم: عالم چون نظم دارد، هستى و بقا دارد. خداوند نظم آفرین، اهمیت نظم را در دستگاه آفرینش با تعبیرات مختلفى بیان كرده است و از این طریق انسان را به داشتن نظم و رعایت میزان و عدالت( كه به معنى نظم و قرار دادن هر چیزى در جایش مى باشد) دعوت كرده است.اگر در همه امور زندگى مخصوصا در فعالیت هاى علمى و حفظ قرآن و برنامه روزمره دقیق و حساب شده و منظمى وجود داشته باشد، زودتر و آسان تر مى توان به هدف رسید و شاهین پیروزى را به پرواز درآورد. وقت و شرایط مناسب را خود انسان باید به وجود آورد، نه این كه در انتظار پیش آمدن فرصت ها بنشیند.
در برنامه ریزى نكاتى را باید مدنظر قرار داد از جمله:
۱- مبناى برنامه ر ِیزى صفحات قرآن باشد، نه آیات، چون طول آیات یكسان نیست.
۲- حفظ قرآن در برنامه هر روز باید قرار گیرد و هیچ وقت از آن تخلف نشود.
۳- براى این كه برنامه ریزى با واقعیت هاى زندگى هماهنگ باشد لازم است در برنامه، حداقل فاصله زمانى براى حفظ در نظر گرفته شود، ولى حداكثر آن مشخص نباشد تا برنامه قابل انعطاف گردد.
۴-براى این كه حفظ از عمق بیشترى برخوردار باشد و دیرتر از خاطر انسان برود بهتر است برنامه حفظ را در چهار مرحله در هر شبانه روز تنظیم نماید:
مرحله اول، با دقت و تمركز به آیات نگاه مى كنیم.
مرحله دوم: با دقت بیشتر و با توجه به ترجمه و معناى آیاتى كه باید حفظ كنیم، مى نگریم.
مرحله سوم: شروع مى كنیم به حفظ كردن.
مرحله چهارم: خودآزمایى. بهترین زمان براى خودآزمایى پیش از خوابیدن است آنچه را كه در روز حفظ كرده ایم شب پیش از خواب از خود امتحان مى گیریم.
۳- زمان مناسب: مساله زمان را از دو جهت باید در نظر داشت:
اولا: در ساعات ثابت و معینى باشد. همان گونه كه هنگام فرا رسیدن شام یا ناهار به علت ترشحات معده، احساس گرسنگى مى كنیم، یعنى معده خود را براى دریافت غذا آماده ساخته است، اگر حفظ مطالب نیز در زمان و ساعت مشخصى انجام گیرد، حافظه انسان به تدریج خود را آماده پذیرش آیات جدید مى نماید.
ثانیا: ساعات معین براى حفظ و مطالعه را چه زمانى انتخاب كنیم؟
بى گمان یكى از مناسب ترین وقت ها براى حفظ و مطالعه، ساعات شروع روز است كه ذهن بعد از استراحت شبانه، آمادگى بیشترى براى فعالیت دارد. تجربه ثابت كرده است كه سحرگان و صبحگاهان بهترین زمان براى فعالیت هاى علمى و حفظ است. مشكل بیدارى با مقاومت چند روز حل مى گردد و بعد از چند روز لذت و شیرینى سحرخیزى را تحصیل خواهد نمود. بعد از صبح و سحر، هر زمانى كه انسان آمادگى و شرایط لازم را براى حفظ داشته باشد، مناسب ترین زمان است.
۴- مكان مناسب: برخى از ویژگى هاى مكان مناسب براى مطالعه و حفظ كردن عبارتند از:
۱- خلوت، ساكت، ساده و بى پیرایه: هر مكانى كه در تمركز حواس اختلاف ایجاد كند، مكان مناسبى نیست.
۲- محیط هایى كه داراى هواى سالم و آزاد و لطیف باشند و گرایش به برودت و سردى داشته باشد، زیرا هواى گرم علاوه بر این كه كسالت آور و خسته كننده و همراه با خواب آلودگى است، توان حافظه را كاهش مى دهد و تمركز حواس را از بین مى برد.
۳- نور و رنگ كافى و متعادل باشد.
۴- تمركز حواس و تقویت اراده: با تقویت اراده، حواس خود را متمركز كنید و از نفوذ افكار خارجى و خاطره هاى تلخ و شیرین كه ذهن را به خود مشغول مى كند، جلوگیرى نمایید.
كلیه عواملى را كه مى توانند باعث پراكندگى افكار شوند، مثل گرسنگى، تشنگى، خستگى، اضطراب، نگه داشتن ادرار ویا به كسى قول دادن یا انتظار كشیدن از بین ببرد.
۵- دوست گیرى در حفظ: حافظ قرآن، فردى را كه از جهات اخلاقى و رعایت نظم و قول و وعده، اهل رعایت و تقوا است، به عنوان دوست حفظ قرآن برگزیند و هماهنگ قرآن را حفظ كنند و زمانى را براى تمرین و پرسش هم دیگر تعیین نمایند.
۶- تكرار: هر آیه اى را تا به خوبى حفظ نكرده ایم، براى حفظ آیه بعدى اقدام نكنیم. پس از حفظ كردن، اقلا پنج بار تكرار كنیم. پس از حفظ پنج آیه، مجددا هر پنج آیه را با هم تكرار كنید.هر هفته یك بار آن چه را كه در طول هفته حفظ كرده اید، تكرار نمایید و براى این كه آیات در ذهنتان استقرار پیدا كنند و هیچ گاه فراموش نشود. هر ماه یك بار آن چه كه حفظ كرده اید، تكرار كنید.امام صادق (ع) فرمود: «الحافظ القرآن، العامل به، مع السفره الكرام البرره؛ كسى كه قرآن را حفظ كند و به آن عمل نماید، در قیامت رفیق فرشتگان و سفراى الهى خواهد بود. كسى كه قرآن را با زحمت و بسیار خواندن حفظ كند، خداوند دو برابر پاداش حفظ قرآن را به وى مى دهد.


تاریخ انتشار : یکشنبه 5 خرداد 1392 | نظرات ()
 

مشت پولادین